Dan-Prüfung 07.12.2913 Judo Club Neustadt

Kobura Kinder Lehrgang 09.11.2013

Kobura Benefiz Lehrgang 09.11.2013

Tonfa und Bo 10.11.2013

Kinder und Jugendlehrgang 07.09.2013

Erwachsenen-Lehrgang am 07.09.2013

Tonfa und Bo Lehrgang 02.06.2013

Bundeslehrgang am 01.06.2013

Kinder- und Jugendlehrgang 20.04.2013

Kubotan Lehrgang 09.03.2013


zurück zu 2014HomeE-Mailvor zu